Directory:Logic Museum/Egbert J. Bos

MyWikiBiz, Author Your Legacy — Monday July 15, 2024
Jump to navigationJump to search

Egbert J. Bos is a lecturer at the University of Leiden

Books

 • 1983: Marsilius of Inghen, Treatises on the Properties of Terms. A First Critical Edition of the Suppositiones, Ampliationes, Appellationes, Restrictiones and Alienationes with Introduction, Translation, Notes and Appendices, Dordrecht/Boston (getypte versie in 1980).
 • 1984: Willem van Ockham. Evidente kennis en theologische waarheden (Proloog van de Commentaar op de Sententiën, quaestio I), ingeleid, vertaald en geannoteerd door Weesp.
 • 1985: John of Holland, Four Tracts on Logic (Suppositiones, Fallacie, Obligationes, Insolubilia). First Critical Edition with an Introduction, Nijmegen (Artistarium).
 • 1987: Marsilius van Inghen: kennis, wetenschap en theologie. Commentaar op de Sententiën, proloog, quaestio II. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien, Baarn (Ambo), 1987.
 • 1996, ed., John Buridan, Summulae, III. In Praedicamenta. An edition with introduction and indexes, Nijmegen (Artistarium) 1994 (220 pp.)
 • With Stephen Read, 2001, Concepts. The Treatises of Thomas of Cleves and Paul of Gelria. An Edition of the Texts with a Systematic Introduction, Éditions de l'institut supérieur de Philosophie. Louvain-la-Neuve'Paris (Peeters), pp. xi + 147. 24 x 16 cm. Série: Philosophes Médiévaux, xlii.
 • 2001, Summa in omni doctrina, Louvain-la-Neuve/Paris (Peeters). pp. xi + 174. Série: Philosophes Médiévaux, xliii.
 • Egbert Bos and Stephen Read, 2001, Concepts. The Treatises of Thomas of Cleves and Paul of Gelria. An Edition of the Texts with a Systematic Introduction, Éditions de l'institut supérieur de Philosophie. Louvain-la-Neuve'Paris (Peeters), pp. xi + 147. 24 x 16 cm. Série: Philosophes Médiévaux, xlii.
 • 2001, Summa in omni doctrina, Louvain-la-Neuve/Paris (Peeters). pp. xi + 174. Série: Philosophes Médiévaux, xliii.
 • 2002. The Tract De unitate minori of Petrus Thomae. Louvain-la-Neuve (Peeters), pp. 140 (Bibliotheca 5, Recherches de Théologie et Philosophie médiévale).

Articles

 • 1976: 'John Buridan and Marsilius of Inghen on Consequences', in The Logic of John Buridan (Acts of the 3rd European Symposion on Medieval Logic and Semantics, Copenhagen 16-21 November 1975), edited by J. Pinborg, Copenhagen, pp. 61-70.
 • 1977: 'An Unedited Sophism by Marsilius of Inghen Homo est bos', in: Vivarium, XV, 1, pp. 46-56.
 • 1978: 'Mental Verbs in Terminist Logic', in: Vivarium, XVI,1, pp. 56-69.
 • 1979: 'A Note on an Unknown Manuscript Bearing upon Marsilius of Inghen's Philosophy of Nature. MS Cuyk en St. Agatha (The Netherlands), Kruisherenklooster C 12', in: Vivarium, XVII, 1, pp. 61-68.
 • 1980: 'Marsilius van Inghen (1330/1340-1396): een 'gematigd nominalist', in: A.G. Weiler, 'De ontwikkelingen in filosofie en theologie in de late middeleeuwen', Algemene Geschiedenis van Nederland (pp. 426-436), pp. 427-428.
 • 1981: Bijdragen op pp. 8-17, pp. 41-42, pp. 44-50, pp. 54-56 in: L.M. de Rijk et Olga Weyers, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem latinorum quae in bibliothecis publicis Neerlandicis asservantur (Kon. Acad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde, N.R., deel 109), Amsterdam/Oxford/New York.
 • 1982 (1): 'De middeleeuwse filosofie', in: J. Bor en S. Teppema, 25 eeuwen filosofie, Meppel, pp. 83-116 (= hoofdstuk II) [2e druk 1985, 3e druk 1987].
 • 1982 (2): 'Peter of Mantua's Tract on appellatio and his Interpretation of Immanent Forms', in: A. Maierù (ed.), English Logic in Italy in the 14th and 15th Centuries. Acts of the 5th European Symposium on Medieval Logic and Semantics (Rome, 1014 November 1980), Napels, pp. 231-252.
 • 1983 (1): 'Marsilius van Inghen en "mogelijke werelden"', in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 75, 1, pp. 412-8.
 • 1983 (2): 'Peter of Mantua and His Rejection of Ampliatio and Restrictio' in: The Rise of British Logic. Acts of the 6th European Symposium on Medieval Logic and Semantics, Balliol College, Oxford, June 1924, ed. by O. Lewry, Toronto, pp. 384-399.
 • 1984, 'Marsilius van Inghen: Predestinatie, menselijke verdiensten en contingentie', in: H. Philipse n A. Soeteman, Flores debitorum. Opstellen over Ethiek en Recht, aangeboden aan R.A.V. van Haersolte, Zwolle (Tjeenk Willink), pp. 145-159.
 • 1984/5: 'Willem van Ockham: 'De ideeën in de geest Gods zijn niets'. Plato's ideeënleer en Christelijk scheppingsbegrip', in: Wijsgerig Perspectief op maatschappij en wetenschap, 25, 5, pp. 146-151.
 • 1985 (1): 'Peter of Mantua's Treatise De veritate et falsitate, sive De taliter et qualiter', in E.P. Bos (ed.), Medieval Semantics and Metaphysics. Studies Dedicated to L.M. de Rijk , Professor of Ancient and Medieval Philosophy at the University of Leiden, on the Occasion of his 60th Birthday, Nijmegen (Artistarium).
 • 1985 (2): 'Het subject van de menselijke theologie volgens Marsilius van Inghen (ca. 13401396)', in Caroline van Eck en Herman Philipse (red.), Presidium libertatis, Lezingen gehouden op de filosofiedag 1985 te Leiden (Filosofische Reeks van de Centrale Interfaculteit van de Universiteit van Amsterdam), Delft, pp. 269-277.
 • 1986/7: 'Marsilius van Inghen: ca. 1340-1396', in: Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap, 27, 1, pp. 24-27.
 • 1986: 'Review article of Jorge J.E. Gracia, Introduction to the Problem of Individuation in the Early Middle Ages, Munchen/Wien (Philosophia Verlag; series: Analytica, Investigations in Logic, Ontology and the Philosophy of Language)', in History and Philosophy of Logic, 7 (1986), pp. 57-63.
 • 1987 (1): 'William of Ockham and the Predication of a Thing', in E.P. Bos and H.A. Krop (eds.), Ockham and Ockhamists. Acts of the symposium organized by the Dutch society for medieval philosophy Medium Aevum on the occasion of its 10th anniversary (Leiden, 10 12 september 1986), Nijmegen (Artistarium), pp. 71-79.
 • 1987 (2): 'The Theory of the Proposition According to John Duns Scotus', Two Commentaries on Aristotle's Perihermeneias', in: L.M. de Rijk and H.A.G. Braakhuis (eds.), Logos and pragma. Essays on the Philosophy of Language in Honour of Professor Gabriel Nuchelmans, Nijmegen (Artistarium), pp. 121-139.
 • 1987 (3): 'La théorie de la signification de la vox significativa ad placitum (nomen, verbum, oratio) dans les Introductiones Montane Maiores in: Jean Jolivet et Alain de Libera (éditeurs), Gilbert de Poitiers et ses Contemporains aux orgines de la Logica Modernorum. Actes du septième symposium européen d'histoire de la logique et de la sémantique médiévales. Centre d' études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers 17 22 Juin 1985, Napoli (Bibliopolis), pp. 73-90.
 • 1988 (2), 'Two Sophistriatracts from about 1400', in Olaf Pluta (hrsg.), Die Philosophie im 14. und 15. Jahrhundert. In memoriam Konstanty Michalski (1879 1947), Amsterdam (B.R. Grüber Verlag), pp. 203-243.
 • 1990, 'Marsilius of Inghen on the Subject of a Science', in: S. Knuuttila, R. Työrinoja, S. Ebbesen (ed.), Proceedings of 8th International Congress of Medieval Philosophie (Société Internationale des Etudes de la Philosophie Médiévale), Helsinki 1990, vo. II, pp. 12-24.
 • E.P. Bos en H.A. Krop, 1990, Franco Petri Burgersdijk (1590-1635) en het aristotelisme in Leiden. Catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de UB - Leiden van 1 dec. 1990 - 15 jan. 1991. Leiden (Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek), 40 pp.
 • 1992, 'William of Ockham (ca.1285-1347), in M. Dascal, D. Gerhardus, K. Lorenz, G. Meggle (red.),Sprach­philosophie, Philosophy of Language, La philosophie du language, Ein internationales Handbuch zeitgenössische Forschung, 1. Halbband, Berlin-New York (Walter de Gruyter), pp. 296-308.
 • 1992, 'Johannes Scotus Eriugena', inleiding en vertaling van Periphyseon IV, 7, in J. Bor en S. Teppema (eds.),25 eeuwen filosofie, 3e druk, 1992, pp. 103-111
 • 1992, 'William of Ockham's Interpretation of the First Proposition of the Liber de causis', in E.P. Bos and P.A. Meyer (eds.), On Proclus and his Influence in Medieval Philosophy, Leiden/New York/Köln (E.J. Brill), 1992 (Philosophia Antiqua, A Series of Studies on Ancient Philosophy, edited by J. Mansfeld, D.T. Runia, W.J.Verdenius and J.C.M. van Winden, vol. LIII, pp. 171-189).
 • 1992, 'Marsilius of Inghen on theology as a science' in H.A.G. Braakhuis and M.J.F.M. Hoenen (eds.), Marsilius of Inghen, Acts of the International Marsilius of Inghen Symposium, organized by the Nijmegen Centre of Medieval Studies, Nijmegen, 18-20 december 1986, Nijmegen (Ingenium Publishers), 1992, pp. 81-96.
 • 1992, Marsilius of Inghen on the principles of natural philosophy', in: H.A.G. Braakhuis and M.J.F.M. Hoenen (red.), Marsilius of Inghen, Acts of the International Marsilius of Inghen Symposium, organized by the Nijmegen Centre for Medieval Studies, Nijmegen, 18-20 december 1986, editied by Nijmegen (Ingenium Publishers), 1992, p.97-116.
 • 1993, 'Inleiding', met G. Warnar in Jan van Ruusbroec, 'Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec'. Onder redactie van E.P. Bos en G. Warnar. Hilversum (Verloren), pp. 7-9.
 • 1993, 'A Contribution to the History of Theories of Induction in the Middle Ages' in: Kl. Jacobi (hrg.), Argumentationstheorie. Scholastische Forschungen zu semantischen Regeln korrekten Folgerns, Leiden New York Köln 1993, pp. 553-576.
 • 1993, 'The Spot on the Moon' (The views of John Buridan, Nicholas of Oresme, Albert of Saxony and Marsilius of Inghen, with an edition of Marsilius of Inghen's 'Quaestiones in Librum Aristotelis De caelo et mundo II, 14)' in: Stanislaw Wielgus (hrsg.), Marsilius von Inghen. Werk und Wirkung. Akten des zweiten Internationalen Marsilius von Inghen-Kongresses (Lublin (Polen), 2-5 september 1991), Lublin 1993, pp. 195-216.
 • 1993, 'Rede en geloofsmysteriën. Marsilius van Inghen en Richard van St. Victor', in Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland, 1993, pp. 193-201.
 • 1995, 'A Scotistic Discussion of 'Deus est' as a propositio per se nota. Edition with an Introduction', in Vivarium (2) 1995, pp. 100-135.
 • 1996, 'John of Holland', in H. Stammerjohann, Lexicon Grammaticorum, Who's Who in the History of World Linguistics, Tübingen (Max Niemeyer) 1996, pp. 481-482.
 • 1997, 'Deus est. A Scotistic Discussion of Deus est as a selfevident proposition', in C. Marmo (ed.), Vestigia, Imagines, Verba. Semiotics and Logic in Medieval Theological Texts (XIIthXIVth century), Brepols (Leuven) 1997, pp. 409-428.
 • 1997, 'Marsilius of Inghen', in Routledge Encyclopedia of Philosophy, gedeelte onder redactie van Prof. N. Kretzmann.
 • 1997, 'Speaking about signs. Fourteenth-century views on suppositio materialis', in L. Jongen und Sj. Onderdelinde (hrg.),"Der muoz mir süezer worte jehen". Liber amicorum für Norbert Voorwinden, Amsterdam, pp. 71-80 (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 48, 1997).
 • 1997, 'The Theory of Ideas According to Francis of Meyronnes. Commentary on the Sentences (Conflatus), I, dist. 47', in Néoplatonisme et Philosophie Médieévale. Actes du colloque international de Corfou. 68 octobre 1995, organisé par la Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévales, édités par L.G. Benakis, Brepols (Louvain), 1997, pp. 211-228..
 • 1997, 'Willem van Ockham 'Gij zult God haten, in E.P. Bos (red.), Onze eigen God. Onorthodoxe godsvoorstellingen in de westerse wijsbegeerte, pp. 17-29. Leiden, 1997 (Leidse wijsgerige Publicaties, nr. 1. Wijsgerige publicaties voor een breed publiek), pp. vii + 105.
 • 1997, Marsilius ab Inghen, voor nieuwe editie van het Repertorium fontium historiae Medii Aevi, van August Potthast (via Dr. O. Weyers)
 • 1998, and A.C. van der Helm, 'The Division of Being over the categories according to Albert the Great, Thomas Aquinas and John Duns Scotus, in E.P. Bos (ed.), John Duns Scotus. Renewal of Philosophy.. Acts of the Third Symposium Organized by the Dutch Society for Medieval Philosophy Medium Aevum (May 23 and 24, 1996), pp. 183-196.
 • 1998, 'Towards a Logic of Fiction: Ludolph Meistermann of Lübeck', in Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas Instituts der Universität zu Köln, hrsg. von J. Aertsen. Band 26: Jan A. Aertsen und Andreas Speer (hrsg.),Was ist Philosophie im Mittelalter?, Berlin-New York (Walther de Gruyter), 1998, pp. 809-817. (Acts of the International Congress of the SIEPM, Erfurt, 25-30 augustus 1997).
 • 1998, 'Marsilius of Inghen (1330-96)', in E. Craig (general ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, London - New York 1998 (3 cols.)
 • 1998, 'Database of Medieval Latin Texts on Logic and Semantics in Medieval Manuscripts, Founded on the Card Files of Professor em. L.M. de Rijk', in Bulletin de Philosophie Médiévale (édité par le SIEPM', 40 (1998), pp. 129-130.
 • E.P. Bos and L.M. de Rijk, 1998, 'The De Rijk-files', ETCL, 1998 Internet [1]
 • 1999, 'Thuo of Viborg and Marsilius of Inghen', in S. Ebbesen and R.L. Friedman (eds.), Medieval Analysis in Language and Cognition. Acts of the Symposium 'The Copenhagen School of Medieval Philosophy', January 10-12, 1996, organized by the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, and the Institute for Greek and Latin, University of Copenhagen, Copenhagen, pp. 505-521.
 • 1999, 'John Buridan on Substances in his Commentary (Summulae) on Aristotle's Categories', in Harjeet Singh Gill and Giovanni Marietti (eds.), Signs and Signification. Vol. I, New Delhi(Bahri Publications), 1999, 85-99.
 • 2000, 'Die Rezeption der Suppositiones des Marsilius von Inghen in Paris (Johannes Dorp) und Prag (ein anonymer SophistriaTraktat) um 1400, in Maarten J.F.M. Hoenen und Paul J.J.M. Bakker (eds.), Philosophie und Theologie des ausgehenden Mittelalters. Marsilius von Inghen und das Denken seiner Zeit, hrsg. von Leiden-Boston-Köln (Brill), 2000, pp. 213-238.
 • 2000, 'Nature and Number of the Categories and the division of Being according to Domingo de Soto', in I. Angelelli and P. Pérez-Ilzarbe (eds.), Medieval and Renaissance Logic in Spain, Hildesheim-Zürich-New York (Olms), 2000, pp. 327-353.
 • 2000, 'Notes on the Meaning of the Term 'substantia' in the Tradition of Aristotle's Categories,' in J. Hamesse (éd.). L'élaboration de la terminologie philosophique au Moyen Âge, Turnhout (Breepols), pp. 511-537.
 • 2000, 'Petrus Thomae's De Distinc­tione Predicamentorum (With A Working Edition)', in M. Kardaun and J. Spruyt (eds.), The Winged Chariot. Collected Essays on Plato and Platonism in Honour of L.M. de Rijk. Leiden (Brill) 2000, pp. 277 - 312.
 • 2001, 'Jean Dorp de Leyden, nominaliste'. Colloque 'Les Néerlandais à la Facultée des arts de Paris', organisé par O. Weyers, Institut du Recherche et d'Histoire des Textes, Paris, 1 décembre 2000, in O. Weyers, Chronique de la journée d'études, Les Néerlandais à la Facultée des arts de Paris, sites internet de Constantijn Huygens Instituut et Institut du Recherche et d'Histoire des Textes; aussi dans Studi Medievali. (sous presse). 2 pp.
 • 2001, 'Augustinus over de taal', in Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap, 41 (2001), 5, pp. 27-37 (themanummer over Augustinus, redactie Prof. dr. H.J. Adriaanse).
 • E.P. Bos and B.G. Sundholm, 2001, 'Medieval Logic', in D. Jacquette Companion to Philosophical Logic History of Logic, pp. * - *, ed. (at the press).
 • 2001, 2002, 'Petrus Thomae, De unitate minori. Edition with an Introduction, in Recherches de Théologie et Philosophie Médiévale - Forschungen zur Theologe und Philosophie des Mittellalters. Leuven (Peeters). In two parts; at the press.
 • 2002, 'John Versor's Albertism in his Commentary (qquestions) on the Aristotle's Categories', in Liber amicorum Zeno Kaluza, ed. P. Bakker and ... (sous presse).
 • 2002, 'Richard Billingham's Logic in his Mirror of the Youngsters', in Volume en honneur de prof. H. Hubien (Liège), éd. Prof. dr. F. Beets (at the press).

Editions

 • E.P. Bos (ed.), 1984/5: Inleiding tot 'themanumer Willem van Ockham ca. 1285-1349'; tevens redactie ervan, in: Wijsgerig perspectief of maatschappij en wetenschap, 25,5, pp. 139-140.
 • E.P. Bos (ed.), 1985: Medieval Semantics and Metaphysics. Studies dedicated to L.M. de Rijk (Ph.D.), Professor of Ancient and Mediaeval Philosophy at the University of Leiden on the Occasion of his 60th Birthday, Nijmegen.
 • E.P. Bos and H.A. Krop (eds.), 1987: Ockham and Ockhamists. Acts of the symposium organized by the Dutch society for medieval philosophy Medium Aevum on the occasion of its 10th anniversary (Leiden, 10 - 12 september 1986), Nijmegen, x + 174 pp.
 • E.P. Bos (ed.), 1989: Through Language to Reality. Collected Studies on Medieval Logic and Semantics by L.M. de Rijk, Northampton (Variorum), 1989, pp. xii + 322.
 • E.P. Bos and H.A. Krop (eds.), 1993: John Buridan: A Master of Arts. Acts of the second symposium organized by the Dutch society for medieval philosophy Medium Aevum on the occasion of its 15th anniversary (Leiden, 20-21 juni 1991), Nijmegen, xii + 176 pp.
 • E.P. Bos (ed.), 1996, Gabriel Nuchelmans, Studies on the History of Logic and Semantics, Twelfth-Seventeenth Centuries, edited by Variorum, Aldershot, Hampshire, 1996 (in deze bundel Collected studies een inleiding van 3 pp.), 1996
 • 1997, (red.), Onze eigen God. Onorthodoxe godsvoorstellingen in de westerse wijsbegeerte, Leiden, 1997 (Leidse wijsgerige publicaties, nr. 1. Wijsgerige publicaties voor een breed publiek).
 • E.P. Bos (ed.), 1998, John Duns Scotus. Renewal of Philosophy.. Acts of the Third Symposium Organized by the Dutch Society for Medieval Philosophy Medium Aevum (May 23 and 24, 1996), Amsterdam (Rodopi), 1998.
 • 1999, 'Thuo of Viborg and Marsilius of Inghen', in S. Ebbesen and R.L. Friedman (eds.), Medieval Analysis in Language and Cognition. Acts of the Symposium 'The Copenhagen School of Medieval Philosophy', January 10-12, 1996, organized by the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, and the Institute for Greek and Latin, University of Copenhagen, Copenhagen, pp. 505-521.
 • 1999, 'John Buridan on Substances in his Commentary (Summulae) on Aristotle's Categories', in Harjeet Singh Gill and Giovanni Marietti (eds.), Signs and Signification. Vol. I, New Delhi(Bahri Publications), 1999, 85-99.
 • 2000, 'Die Rezeption der Suppositiones des Marsilius von Inghen in Paris (Johannes Dorp) und Prag (ein anonymer SophistriaTraktat) um 1400, in Maarten J.F.M. Hoenen und Paul J.J.M. Bakker (eds.), Philosophie und Theologie des ausgehenden Mittelalters. Marsilius von Inghen und das Denken seiner Zeit, hrsg. von Leiden-Boston-Köln (Brill), 2000, pp. 213-238.
 • 2000, 'Nature and Number of the Categories and the division of Being according to Domingo de Soto', in I. Angelelli and P. Pérez-Ilzarbe (eds.), Medieval and Renaissance Logic in Spain, Hildesheim-Zürich-New York (Olms), 2000, pp. 327-353.
 • 2000, 'Notes on the Meaning of the Term 'substantia' in the Tradition of Aristotle's Categories,' in J. Hamesse (éd.). L'élaboration de la terminologie philosophique au Moyen Âge, Turnhout (Breepols), pp. 511-537.
 • 2000, 'Petrus Thomae's De Distinc­tione Predicamentorum (With A Working Edition)', in M. Kardaun and J. Spruyt (eds.), The Winged Chariot. Collected Essays on Plato and Platonism in Honour of L.M. de Rijk. Leiden (Brill) 2000, pp. 277 - 312.
 • 2001, 'Jean Dorp de Leyden, nominaliste'. Colloque 'Les Néerlandais à la Facultée des arts de Paris', organisé par O. Weyers, Institut du Recherche et d'Histoire des Textes, Paris, 1 décembre 2000, in O. Weyers, Chronique de la journée d'études, Les Néerlandais à la Facultée des arts de Paris, sites internet de Constantijn Huygens Instituut et Institut du Recherche et d'Histoire des Textes; aussi dans Studi Medievali. (sous presse). 2 pp.
 • E.P. Bos and B.G. Sundholm, 2002, 'History of Logic: Medieval' , in Dale Jacquette (ed.), Companion to Philosophical Logic Malden (Mass.) - Oxford (UK), 2002, pp. 24-34
 • 2002, 'John Versor's Albertism in his Questions on the Categories', in P.J.J.M. Bakker (éd.) avec la collaboration de Emmanuel Faye et Christophe Grellard, Chemins de la pensées médiévales. Études offertes à Zénon Kaluza, Turnhout (Brepols), pp. 47-78. (Textes et études du moyen âge, 20)
 • 'Francis of Meyronnes on Relation and Transcendentals', in Festschrift Jan A. Aertsen, Berlin - New York (Walter de Gruyter), 2003, pp. 320-336 (Miscellanea Mediaevalia).

Reviews

 • 1977: Review of Iohannis Buridani Tractatus de Consequentiis, édition critique par H. Hubien, Louvain-Paris 1976, in: Vivarium, XV,2, pp. 159-160.
 • 1980: Review of Vincent Ferrer, Tractatus de suppositionibus. Critical Edition with an Introduction by John A. Trentman (Series: Grammatica Speculativa. Theory of Language and Logic in the Middle Ages, vol. 2) Stuttgart-Bad Canstatt, 1977, in: Vivarium, XVIII, 1, pp. 79-80.
 • 1981: Review of L.M. de Rijk, Die mittelalterlichen Traktate De modo opponendi et respondendi. Einleitung und Ausgabe der einschlägigen Texte. Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen. Neue Folge, Band 17, Münster (Westfalen), 1980, in: Vivarium, XIX, 2, pp. 152-155.
 • 1987 (1): Boekaankondiging van: Thomas van Aquino, Over het zijnde en het wezen. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Prof. dr. B. Delfgaauw. Kampen (Kok Agora), 1986, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 79,3, pp. 236-7.
 • 1987 (2): Boekaankondiging van: Plutarchus van Chaeronea, waarom God zo lang wacht met straffen; Over godsdienstige angst. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Dr. P.M.M. Geurts, met bijvoeging van enkele vertaalde fragmenten uit Plutarchus' Dat iemand op de manier van Epikouros zelfs geen aangenaam leven kan leiden. Kampen (Kok Agora), 1986, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 97, 3, p. 238.
 • 1989: Review of Niels J. Green-Pedersen, The Tradition of the Topics in the Middle Ages. The Commentaries on Aristotle's and Boethius' Topics. München/Wien. Philosophia Verlag (series Analytica. Investigations in Logic, Ontology and the Philosophy of Language), in Vivarium XXVII, 1, pp. 81 - 82.
 • 1990, Recensie van Paul Vincent Spade, Lies, Language and Logic in the Late Middle Ages, London 1988 (Variorum reprints), in History and Philosophy of Logic, 11 (1990), pp. 93-95.
 • Recensie van A.T.J.M. van Haperen, Epistemische Logica in de Middeleeuwen, met name bij Willem van Ockham en Paulus Venetus, Proefschrift KUN, Enschede (eigen beheer), in ANTW, pp. 32-34.
 • 1994, Recensie van Guillaume d' Ockham, Somme de logique. Première partie. Traduction, introduction et notes par Joël Biard, Mauvezin (TransEurop-Repress) 1988, xxiv + 242, in Vivarium, XXXII, 1 (1994), pp. 120-121.
 • 1996, Recensie van Thomas Aquinas, Selected Philosophical Writings, selected and translated by Timothy McDermott, Oxford/New York (Oxford University Press, The World's Classics), 1993, pp. xxxv+452, in Vivarium XXXIV, 1, pp. 135-6.
 • 1996, Recensie van The Cambridge Companion to Aquinas. Edited by Norman Kretzmann and Eleonore Stump. Cambridge UP, Cambridge, 1993 (Cambridge Companions), viii + 302 pp. in Vivarium XXXIV, 2, pp. 278-280.
 • E.P Bos, 2001, Review of Luca F. Tuninetti, "Per se notum". Die logische Beschaffenheit des Selbst-verständlichen im Denken des Thomas von Aquin. Leiden-New York-Köln (E.J. Brill) 1996 (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd. xlvii), pp. xii + 216. ISBN 90 04 10368 6. (Originally a Ph. D. thesis, Faculty of Philosophy - University of Munich, 1994.), in Vivarium, XXXIX, 1, pp. 159-160.
 • 2002, Rezension von Robert Pring-Mill, Der Mikrokosmos Ramon Llulls. Eine Einführung in das mittelalterlichen Weltbild. Aus dem Katalanischen übersetzt von Ulli Roth. [Reihe Clavis Pansophiae. Eine Bibliothek der Universalwissenschaften in Renaissance und Barock, herausgegeben von Charles Lohr und Wilhelm Schmidt-Biggeman. Band 9]. Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstadt (Frommann-Holzboog), 2001, xii + 141 pp. (ISBN 3-7728-2002-6), in Archief voor kerkgeschiedenis (ter perse).
 • 2002, Rezension von Albert Zimmermann, Thomas lesen, Stuttgart-Bad Cannstadt (Frommann-Holzboog) 2000 (Serie Legenda, 2) 296 S. (ISBN 3-7728-2005-0) in Vivarium, 2002 (ter perse).
 • 2002, Review of Marsilio Ficino, vol. I - Books I-IV. English Translation by Michael J.B. Allen with John Warden. Latin Text edited by James Hankins with William Bowen. The I Tatti Renaissance Library. Harvard University Press, Cambridge (Mass.), London (Engl.), 2001 (ISBN 0-674-00345-4) in Archief voor kerkgeschiedenis (ter perse).
 • 2002, Recensie van Mariken Goris, Boethius in het Nederlands. Studie naar en tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485), boek II. Hilversum (Verloren), 2000, pp. 432 (ISBN 90-6550-630-6).